Temp files

DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

Banner
OBJEKTIF


  • Mewujudkan kerjasama dalam menjalankan aktiviti-aktiviti kajian sosial dan perundingan berkaitan pembangunan pendidikan, politik, ekonomi dan sosial di Negeri Perlis khususnya dan Nasional amnya.

  • Menganjurkan program secara berkala kepada masyarakat bagi tujuan transformasi dan percambahan minda untuk melahirkan formula pembangunan dalam semua sudut pendidikan, ekonomi, sosial dan politik.

  • Membantu Kerajaan Negeri Perlis dalam usaha meningkatkan pertumbuhan KDNK dalam pelbagai bidang aktiviti ekonomi serta pembangunan pendidikan, sosial dan politik melalui hasil kajian, penawaran kepakaran staf dan kemudahan termoden di UniMAP.

  • Menyumbang kepakaran kepada agensi kerajaan, pihak berkuasa, NGO, badan korporat di semua peringkat dalam menterjemahkan, mengimplementasikan dan menilai dasar dan polisi.

  • Menawarkan khidmat penyelidikan, kursus jangka pendek berkala dan khidmat kumuniti melalui pembelajaran berterusan disamping mencipta pendapatan;.

  • Membangun dan menjayakan proses strategik dalam setiap inisiatif nasional kepada komuniti.

  • Mentranformasikan warga UniMAP dengan menggerakkan inisiatif nasional.

  • Menggemilangkan kepimpinan universiti melalui pelan penggantian yang strategik dalam pengwujudan ‘talent pool’.

  • Menginterpretasi kajian-kajian Antarabangsa sebagai model pembangunan masyarakat dan Negara.

  • Menerapkan pemahaman perlembagaan dan nilai patriotisme termasuk kedudukan   Raja Berpelembagaan dan kuasa politik kepada rakyat.
Last Updated on Friday, 02 August 2013 16:39
 

FAQs